Tag Archives: Månedens foto

Månedens foto – Okker

Indrømmet, vi er nogle måneder bagud, men vi er tilbage med endnu en lille historie om billederne i bogen.

Denne gang ser vi rødt – der er nemlig okker i vandløbet. Vi synes vi var nødt til at vise dette flotte vandløb  i bogen og fik muligheden for at fortælle om, hvordan okker påvirker vandløbet. Vandløbet ligger mellem Holbæk og Roskilde ikke langt fra Elverdams Å. På det stykke, hvor vi tog billedet til bogen, er åen helt livløs, men blot 25 m længere nedstrøm lever der vårfluer og andre insekter. Vandet er utroligt klart og har to forskellige kunstige vandfald – sikkert bygget den gang, der var en vandmølle. På samme tur var vi forbi Kornerup Å, ved Hule Mølle og Dellinge Mølle. Den førstnævnte strækning var året inden blevet restuareret og genslynget. Allerede et år efter var der indvandret insekter, der gjorde at vandløbet blev klassificeret til en 6ér  på Dansk Vandløbs Faunaindeks, DVFI, hvor 7 er det bedste. Desværre var sigten i vandløbet for dårlig til undervandsfotos, så ingen billeder i bogen derfra.

Okker (1).jpgOkker (2).jpgOkker (3).jpgOkker (6).jpgOkker.jpg

 

Related Images:

Månedens foto – vandhullet

Denne måned handler det om en padde – en lille drage om man vil. De fleste lægger ikke mærke til den, før den dukker op i kælderen eller falder i svømmepølen. Den lille vandsalamander er kedelig brun og sky, men sidder man stille ved vandhullet, kan man se dem komme op efter luft og om sommeren fører han-salamanderen en hidsig kamp om hunnerne, som man kan være heldig at iagttage fra oven og med snorkel og maske måske også fra under overfladen. Vi har stødt på den lille salamander mange gange i løbet af projektet, men ikke i et antal, der overgår det vi fandt i Holtug Kridtbrud, hvor de stortrives, langt væk fra fisk, udsatte ænder, trafik og landbrugsmaskiner. I samme vandhul findes der også mange af den store vandsalamander, som er endnu mere sjælden og fantastisk farvet med sin flammerøde mave. På side 109 i bogen finder du den lille vandsalamander. Vi havde meget svært ved at vælge hvilket foto, der skulle med, men endte med den flotte han-salamander.

1 Salamander.jpg2 Salamander.jpg3 Salamander.jpg4 Salamander.jpg5 Salamander.jpg6 Salamander.jpg8 Salamander.jpg
Hvor mange dyr kan du se på fotoet, husk alle guldsmedelarverne!

Hvor mange dyr kan du se på fotoet, husk alle guldsmedelarverne!

 

 

Månedens foto – Åen

Denne måned handler det om fototeknik – Med “kun” nogle år til at nå rundt om det omfattende antal dyr og naturtyper, der findes herhjemme, vidste vi ret hurtigt at vi aldrig ville nå at fotografere dem alle i sit naturlige element. Derfor indeholder bogen også fotos, der viser hvordan dyrene kan fotograferes med forskellige fototeknikker ud over at være i felten. En del fotos af insekterne er taget i fotoakvarier fordi det gav os muligheden for at vise et dyr der er typisk for den givne naturtype, uden at skulle bøvle med dårlig sigt og andre besværligheder. Heptagenia-larven på side 29  fandt vi på flere af vores ture, men det var kun muligt at vise insektet i akvarie, da de i naturen er næsten umulige at fotografere. Det sidder på undersiden af sten i et kakaofarvet vandløb og vandtemperaturen er 6 grader, derfor var det lettere at tage med i studiet og komme helt tæt på. I flere tilfælde har vi haft fotoet af et insekt i både akvarie og i naturen, men har valgt akvariefotoet, da det viser dyret bedst. I studiet fik vi også muligheden for at lyssætte anderledes og variere billederne i bogen ved at bruge hvid baggrund.

På side 43 er vist en pragtvandnymfe larve på hvid baggrund – Den er placeret i en petriskål og belyst med kraftige blitze nedefra. Fotoet er taget med en Nikon D700 med en 105 mm makro og mellemringe forbundet til en computer, så alt indstilles på computeren og blændetallet og dermed dybdeskarpheden kan øges, da man undgår rystelser på kameraet. Da dyret bliver godt belyst, kan selv fine detaljer komme frem. Nedenfor er vist det færdige foto backdrops og opstillingen, der blev brugt.

PragtvandnymfelarveI studietOpstillingTæt på

 

Månedens foto – bækken

1 Dollerup Bæk2 Dollerup Bæk3 Udløb fra kilden4 Dykker i bækken5 Hald Sø med dobbelt regnbue6 Regnbue over Hald SøJonas med regnbuen i ryggenRegn

Denne gang handler bloggen ikke så meget om det egentlige foto som man finder på s. 35 i bogen – men om lokaliteten og en fantastisk naturoplevelse. Svalen bor under broen ved Dollerup Bæk og det krævede en del tålmodighed fra Jonas side at tage billedet, da svalen skulle meget tæt på for at han kunne tage billedet. Den fløj bagom ryggen på ham et par gange og ind til reden fra den anden side af broen. Fotoet er et half-in-half-out, hvor dele af linsen er under vand og resten er over, hvilket er krævende, da der er meget lidt lys under vand og blå himmel over og alt skal være skarpt.

Dollerup Bæk starter i en lille lavning ved Dollerup Bakker og vandet pibler ud af jorden og nogen steder ud af rør for at samle sig til en krystalklar og kold bæk. Selv om sommeren er her kun 8-10 grader varmt i vandet. Bækken flyder ud i Hald Sø, som nogen steder er over 20 meter dyb og har været forsøgt renset i mange år. Her har kørt et forsøg, hvor vandet i søen iltes kunstigt, for at binde fosfat, der ellers et næringsstof for algerne, til søbunden. Da vi var der i juni 2010 var søen ret klar med 4-5 meters sigt – lige indtil regnen kom. Langs hele søens bred løber flere andre bække og kilder ud og en kilde springer ude i søen, som det ses på side 16. Det var helt fantastisk at ligge i søen, mens der dannedes to regnbuer over og bare vente på at regnen ramte. Det regnbygen kom var dråberne enorme, men to ud af tre fotografer løb selvfølgelig tør for fotos på kameraet, så vi har faktisk ikke flere fotos derfra end det sidste af dråberne. Vi havde taget omkring 1000 billeder den dag tilsammen skal siges, men man har ikke lyst til at åbne det vandtætte hus i regnvejr og det kolde vand får det til at dugge indeni, hvis man gør. Alle de små tilløb til søen skyllede sand og mudder ud i søen, der blev mælkehvid, så dagen efter var sigten ikke helt så god. Uanset var turen til Dollerup og Hald Sø hele køreturen fra København værd.

Månedens foto

Store Blaakilde

Udstrømning af grundvand i Store Blåkilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette er første indlæg med emnet månedens foto. Vi vil hver måned fortælle nærmere om et udvalgt foto fra bogen.  Tanken er at fortælle om lokaliteten, turene og teknikken bag for bogens læsere kan få et lidt bedre indblik i hvordan vi arbejder.

Vi starter, hvor bogen starter, nemlig ved kilden. En af de fotos der tidsmæssig og økonomisk har været en af de mest krævende fotos at få til bogen er det der vises på side 13. Fotoet viser bunden af kilde bassinet, hvor grundvand strømmer ud gennem kalken. Vi har besøgt Store Blåkilde to gange i løbet af projektet og i første omgang var vi lige ved at fravælge lokaliteten, da vi ikke måtte dykke i kilden. Den er totalfredet og færdsel langs brinken er også forbudt. Vi valgte dog at køre forbi og kigge og her fik vi en af vores store overraskelse og naturoplevelser. Efter at have vadet ned langs en marksti og gennem mudder og krat kommer man nemlig til noget helt fantastisk. Kildebassinet er krystalklart og fyldt med vandplanter som bredbladet mærke og hestehale. Oveni i det er det nærmest hypnotiserende at kigge på kalken, der bobler og hvirvler, når vandet strømmer ud i bassinets bund. Derfor besluttede vi at vi skulle have et foto fra kilden med i bogen. Det krævede at vi byggede en kamerabom/kran, der kunne hejse vores kamera ud i kilden. Dette er ikke helt let, da kameraerne vejer 16 kg med blitze på. Det tog os 4 dage at bygge og samle en kran af diverse forhåndsværende materialer og ting vi skaffede brugt, herunder en alu-surfmast fra 1984, et cykelstel og et højtalerstativ til festivalsbrug. Fotoet under viser første prototype og resten af teknikken lader vi forblive en hemmelighed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kranen virker fint og den gjorde det muligt at tage nogle unikke fotos af en af Danmarks flotteste naturlokaliteter. Den dag vi tog billedet havde vi desuden selskab af to isfugle, der fulgte med fra vandkanten. Det var ikke muligt at tage et split-foto, da undervandshuset duggede til sekundet efter at det kom op af vandet, da vandet var 6-8 grader og luften 20 grader. Nedenfor kan du se en kort video fra kilden.

Store Blåkilde from Martin Kielland on Vimeo.

Læs mere om kilden her: